Dịch vụ

Vạn Phú Land sẽ giúp bạn những gì?

          Tăng chất lượng bất động sản thông qua các hoạt động cải tạo, san lấp theo phương án riêng biệt dành cho từng dự án.

          Tiếp xúc với các cơ quan chức năng, giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý của dự án

          Thực hiện các hoạt động quảng bá dự án trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

          Thực hiện các hoạt động liên quan đến bán hàng với vai trò là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: cho khách xem đất, ký hợp đồng, giữ chỗ, nhận đặt cọc, bàn giao tài sản…

Carousel 1

 

Liên hệ