Tuyển dụng

Môi trường làm việc

VẠN PHÚ LAND

Vạn Phú Land luôn không ngừng nỗ lực, học hỏi, củng cố, nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn, nhằm đắp ứng thực tế vào công việc. Mang đến giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. 

Rec 1

Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Thời hạn tuyển dụng

Khu vực

Ứng tuyển

Trưởng phòng

31/07/2021

TP Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Trưởng phòng

30/07/2021

TP Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Trưởng phòng

31/07/2021

TP Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Trưởng phòng

27/08/2021

TP Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Trưởng phòng

13/08/2021

TP Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Đào tạo và phát triển

Vạn Phú Land luôn không ngừng nỗ lực, học hỏi, củng cố, nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn, nhằm đắp ứng thực tế vào công việc. Mang đến giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. 

Công ty luôn khuyến khích nhân viên phát huy tư duy sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn tuy nhiên vẫn đảm bảo tính bền vững, giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường. Áp dụng tư duy xanh vào trong các phương án của doanh nghiệp. 

Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, nhằm tạo điều kiện giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng, dễ dàng giải quyết công việc. Bên cạnh đó, Vạn Phú Land chú trọng đào tạo qua thực tế công việc, người giỏi chuyên môn sẽ kèm cặp, hướng dẫn người mới, đảm bảo kế thừa và phát triển những điểm mạnh của Công ty. 

Rec 1

Môi trường làm việc trẻ - năng động

Vạn Phú Land định hướng xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên. Mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc, giúp đỡ cải thiện cuộc sống của cán bộ nhân sự, đồng thời giúp họ tự hào khi đồng hành cùng Vạn Phú Land. 

 

Ban lãnh đạo Vạn Phú Land luôn dành thời gian, ngân sách để thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường làm việc, quan tâm đến việc phát triển năng lực và nghề nghiệp cho nhân viên.

Rec 1

Hệ thống lương thưởng

Cơ chế khen thưởng được Vạn Phú Land xây dựng dựa trên hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và đánh giá năng lực:

Tăng lương: Định kỳ xét tăng lương 1 năm/lần. Vào tháng 05 hằng năm công ty sẽ xem xét tăng lương cho nhân viên, tỷ lệ xét tăng lương dựa trên hiệu quả làm việc của năm trước đó.

Thưởng theo quý: Dựa trên kết quả KPI hằng quý, Công ty sẽ xem xét, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thuộc tất cả các bộ phận và thực hiện khen thưởng cho nhân viên, tập thể xuất sắc nhất.

Thưởng vào các ngày lễ hàng năm: Tùy vào điều kiện của Công ty, hàng năm vào các ngày lễ lớn Công ty thực hiện chế độ thưởng cho nhân viên.

Thưởng theo sản phẩm: Khi thực hiện mua vào/bán ra sản phẩm thành công,  nhân viên sẽ được công ty xem xét, khen thưởng.

Thưởng hàng năm: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, cuối năm nhân viên sẽ được xem xét khen thưởng. Mức thưởng trích từ lợi nhuận kinh doanh của Công ty.

Thưởng vượt chỉ tiêu: Mỗi năm vào tháng 12 âm lịch, Công ty tổ chức khen thưởng cho những bộ phận, cá nhân xuất sắc vượt chỉ tiêu của năm.

Rec 1

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Cơ chế khen thưởng được Vạn Phú Land xây dựng dựa trên hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và đánh giá năng lực:

Tăng lương: Định kỳ xét tăng lương 1 năm/lần. Vào tháng 05 hằng năm công ty sẽ xem xét tăng lương cho nhân viên, tỷ lệ xét tăng lương dựa trên hiệu quả làm việc của năm trước đó.

Thưởng theo quý: Dựa trên kết quả KPI hằng quý, Công ty sẽ xem xét, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thuộc tất cả các bộ phận và thực hiện khen thưởng cho nhân viên, tập thể xuất sắc nhất.

Thưởng vào các ngày lễ hàng năm: Tùy vào điều kiện của Công ty, hàng năm vào các ngày lễ lớn Công ty thực hiện chế độ thưởng cho nhân viên.

Thưởng theo sản phẩm: Khi thực hiện mua vào/bán ra sản phẩm thành công,  nhân viên sẽ được công ty xem xét, khen thưởng.

Thưởng hàng năm: Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, cuối năm nhân viên sẽ được xem xét khen thưởng. Mức thưởng trích từ lợi nhuận kinh doanh của Công ty.

Thưởng vượt chỉ tiêu: Mỗi năm vào tháng 12 âm lịch, Công ty tổ chức khen thưởng cho những bộ phận, cá nhân xuất sắc vượt chỉ tiêu của năm.

Rec 1

Tuyển dụng

Liên hệ