Kiến thức

Thời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất là gì? Khi hết thời hạn sử dụng đất sẽ xử lý như thế nào?
Hãy cùng Vạn Phú Land tìm hiểu về vấn đề này nhé.
Hiện nay, một trong những điều kiện để người sử dụng đất thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho hay thế chấp quyền sử dụng đất là đất phải còn thời hạn sử dụng.
Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, sinh hoạt, trồng trọt nhằm phát triển kinh tế và ổn định an sinh xã hội. Người sử dụng chỉ được phép chiếm hữu và sử dụng diện tích này trong một thời gian nhất định.
Theo Luật đất đai năm 2013, Nhà nước ta quy định thời hạn sử dụng đất bằng các hình thức sau đây:
– Sử dụng đất ổn định lâu dài;
– Sử dụng đất có thời hạn;
– Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất;
– Thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

9.1 Vạn Phú Land

Khi hết thời hạn sử dụng đất sẽ xử lý như thế nào?
Sử dụng đất ổn định lâu dài là mong muốn của mọi người dân, tuy nhiên đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì khi hết thời hạn sử dụng sẽ xử lý như sau:
– Trường hợp thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thì thời hạn thuê không quá 5 năm khi hết thời hạn phải trả lại đất cho ủy ban nhân dân cấp xã.
– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; đất rừng sản xuất; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn 50 năm.
– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp thời hạn không quá 50 năm khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.
– Trường hợp tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.
– Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sẽ được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê và khi hết thời hạn được xem xét gia hạn nhưng không quá 50 năm nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng.
– Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

chuyen doi muc dich su dung dat Vạn Phú Land– Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định về thời hạn thì sẽ được sử dụng trong thời hạn sử dụng đất còn lại của loại đất này.
Như vậy, việc xác định “đất có thời hạn sử dụng” có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, căn cứ thu hồi đất, làm cơ sở để giải quyết các nhu cầu về chuyển quyền sử dụng đất hay khiếu nại, xác định tính hợp pháp của việc thu hồi đất.
Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc gặp khó khăn trong vấn đề gia hạn, hãy liên hệ Vạn Phú Land để nhận được sự tư vấn kịp thời.
Vạn Phú Land hỗ trợ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, nhiệt tình, hiệu quả!

Liên hệ