Tư vấn bất động sản

Giao dịch Bất động sản – Những điều cần lưu ý để tránh tranh chấp

Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, chuyển nhượng bất động sản là một hoạt động diễn ra thường xuyên và khá phổ biến. Việc chuyển nhượng bất động sản cần thực hiện nhanh gọn, chính xác và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế khi tiến hành các giao dịch này vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Bài viết hôm nay, Vạn Phú Land sẽ chia sẻ một số vấn đề trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng để sử dụng. Bên chuyển giao đất và quyền sử dụng đất nhận được số tiền tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất theo thỏa thuận của các bên thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hiện nay, khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, người sử dụng đất cần chứng minh mình có quyền sử dụng hợp pháp đối với mảnh đất thông qua các giấy tờ pháp lý do nhà nước quy định.

10.1

Do không kiểm tra kỹ bên mua chỉ thực hiện thỏa thuận với người đại diện mà không có sự đồng ý của các thành viên còn lại có chung quyền sử dụng, dẫn đến nhiều tranh chấp phát sinh.

 

Thông thường trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến họ tên, năm sinh, địa chỉ và chứng minh nhân dân của người có quyền sử dụng. Nếu có sự điều chỉnh các thông tin này, chúng ta cần cập nhật kịp thời trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc chưa thực hiện đính chính thông tin khi có sự thay đổi sẽ làm phát sinh nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục.

Trước khi tiến hành chuyển nhượng, để đảm bảo mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bên bán, bên mua thường kiểm tra các thông tin liên quan đến họ tên ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như các giấy tờ tùy thân của bên bán. Tuy nhiên trong trường hợp đất đai cấp cho hộ gia đình mà trên giấy chứng nhận ghi tên người đại diện của hộ, do không kiểm tra kỹ bên mua chỉ thực hiện thỏa thuận với người đại diện mà không có sự đồng ý của các thành viên còn lại có chung quyền sử dụng, dẫn đến nhiều tranh chấp phát sinh.

phát hiện phần đất dự định mua không đáp ứng diện tích tách thửa theo quy định pháp luật làm mất thời gian, chi phí của các bên.

Phát hiện phần đất dự định mua không đáp ứng diện tích tách thửa theo quy định pháp luật làm mất thời gian, chi phí của các bên.

Cùng với đó, các nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, lệ phí) khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng là một trong những vấn đề các bên cần quan tâm. Nhiều trường hợp do không thỏa thuận trước nghĩa vụ nộp thuế và chưa tìm hiểu kỹ bên bán đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong thời gian sử dụng đất hay chưa, đến khi tiến hành giao dịch phát hiện số thuế còn nợ quá lớn gây mẫu thuẫn giữa các bên và kết quả giao dịch thất bại.

Đối với các giao dịch chuyển nhượng một phần thửa đất, bên mua chưa nắm rõ quy định về điều kiện và thủ tục tách thửa, đến khi thực giao dịch thì phát hiện phần đất dự định mua không đáp ứng diện tích tách thửa theo quy định pháp luật làm mất thời gian, chi phí của các bên.

Ngoài ra, với những mảnh đất đang thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thì các bên cần tiến hành thủ tục giải chấp sau đó mới được chuyển nhượng. Điều này có thể làm phát sinh rủi ro và trở ngại cho bên mua trong quá trình thực hiện giao dịch.

 

Do đó, khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải tuân thủ mọi điều kiện và thủ tục pháp lý theo quy định nhằm hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch.

Do đó, khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải tuân thủ mọi điều kiện và thủ tục pháp lý theo quy định nhằm hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch.

Như vậy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự mang tính vận động. Là sự dịch chuyển quyền sử dụng đất từ người chuyển nhượng sang người được chuyển nhượng, bản chất đất đai không phải là đối tượng chuyển dịch mà đối tượng là quyền sử dụng đất. Do đó, khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải tuân thủ mọi điều kiện và thủ tục pháp lý theo quy định nhằm hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch.

Để hiểu hơn về quyền sử dụng đất hay gặp khó khăn trong chuyển nhượng đất đai hãy liên hệ với Vạn Phú để được hỗ trợ các thông tin tối ưu nhé.

Vạn Phú Land xây dựng giá trị, kết nối niềm tin pháp lý!

 

 

Liên hệ