Kiến thức

Đối tượng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên tối đa bao nhiêu người? Cách thức ghi tên nhiều người trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Hãy cùng Vạn Phú Land tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống, đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước giao cho người dân sử dụng nên thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, khi tiến hành các giao dịch liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhiều người thường băn khoăn vì không biết có thể cho nhiều thành viên cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không và cách thức ghi tên cụ thể thế nào.

Đối tượng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam

8.1 Vạn Phú Land

Thực tế, luật Đất đai hiện hành không quy định về độ tuổi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên để xác lập và thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động động sản hoặc động sản phải đăng ký thì cá nhân phải là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (người từ đủ 18 tuổi trở lên).

Hiện nay, pháp luật không giới hạn số lượng người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, luật Đất đai 2013 quy định:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”

Do đó, đối với trường hợp có nhiều người chung quyền sử dụng đất, sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người chung quyền, hay nói cách khác giấy chứng nhận không giới hạn số người đứng tên chung. Ngoài ra, nếu những người có chung quyền sử dụng đất thỏa thuận bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đại thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp theo yêu cầu của nhóm người có cùng quyền sử dụng đó.

8.2 Vạn Phú LandCách thức ghi tên nhiều người trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khi thửa đất của chúng ta có nhiều người cùng sử dụng thì việc ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thực hiện như sau:

Trên mỗi giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp theo ghi cùng sử dụng đất với…. (ghi lần lượt tên của những người có chung quyền sử dụng đất).

Đối với trường hợp thửa đất do nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất nếu các bên có thỏa thuận bằng văn bản cấp 01 giấy chứng nhận cho người đại diện thì trên giấy chứng nhận ghi thông tin người đại diện, dòng tiếp theo ghi “là người đại diện cho những người sử dụng đất gồm:….. (ghi lần lượt tên của những người có cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất). (Thông tư 23/2014/TT-BTNMT).

Như vậy có thể thấy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hạn chế số lượng người đứng tên, cách thức ghi tên nhiều người trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được pháp luật quy định rất cụ thể, rõ ràng và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Để hiểu hơn về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay gặp những vướng mắc trong chuyển nhượng đất đai hãy liên hệ với Vạn Phú để được hỗ trợ các thông tin tối ưu nhé.

Vạn Phú Land xây dựng giá trị, kết nối niềm tin pháp lý!

Liên hệ