Tư vấn bất động sản

Cách sang tên sổ đỏ cho tặng, thừa kế 2021

Bạn đã biết thủ tục đăng ký biến động khi muốn chuyển nhượng, thừa kế sử dụng đất? Cùng Vạn Phú Land xem cách sang tên sổ đỏ cho tặng, thừa kế mới nhất năm 2021 nhé.

Sang tên sổ đỏ để tặng/ cho

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền tặng/ cho người khác bằng các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp (Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013).

Yêu cầu bạn phải có giấy chứng nhất, đất của bạn không thuộc diện đất đang tranh chấp. Không bị kê biên tài sản thi hành án và đất còn thời hạn sử dụng.

Đồng thời, người sử dụng đất, chủ sở hữu có quyền tặng cho tổ chức, cá nhân nếu đủ điều kiện theo Luật dân sự, luật Đất đai, luật Nhà ở (Theo Bộ Luật Dân sự 2015).

Việc tặng quyền sử dụng đất phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền tặng/ cho người khác

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền tặng/ cho người khác

Sang tên sổ đỏ để người nhận thừa kế

Các cá nhân có quyền lập di chúc, định đoạt tài sản của mình cho người khác đúng theo pháp luật; người hưởng di sản sẽ phụ thuộc theo di chúc và pháp luật. (Theo điều 609 Bộ luật Dân sự 2015)

Theo di chúc:

Phần tại sản được hưởng tùy theo nội dung mà di chúc để lại.

Đối với người thừa kế sẽ không phụ thuộc vào nội dung di chúc để lại.

Những người sau đây sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản đó được chia theo pháp luật, người nhận không được người lập di chúc cho thừa hưởng hoặc được hưởng ít hơn 2/3 suất đó.

Các cá nhân có quyền lập di chúc, định đoạt tài sản của mình cho người khác đúng theo pháp luật

Các cá nhân có quyền lập di chúc, định đoạt tài sản của mình cho người khác đúng theo pháp luật

 

Trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho thừa hưởng hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó:

Các đối tượng là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên không có khả năng lao động. Quy định người thừa kế sẽ không phụ thuộc vào nội dung di chúc trên đây, không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản, hoặc người không có quyền hưởng di sản.

Theo pháp luật

Khi thừa kế theo pháp luật, người thừa kế cùng vai vế được hưởng phần di sản bằng nhau, không phân biệt giới tính. Tóm lại, khi sang tên sổ đỏ, con gái có được hưởng bằng con trai hay không đều phụ thuộc vào nguyện vọng của cha mẹ, hoặc của cha mẹ cho, thừa kế theo di chúc.

 

Liên hệ