Tư vấn bất động sản

Bí quyết xử lý hồ sơ trong giao dịch bất động sản

Để thực hiện các giao dịch bất động sản nhanh chóng và chuyên nghiệp, bạn cần nắm rõ quy trình chuyển nhượng, thủ tục pháp lý và hồ sơ cần thiết. Bài viết sau đây Vạn Phú Land sẽ chia sẻ các thông tin, giúp bạn thực hiện các giao dịch này một cách dễ dàng.

Chuyển nhượng bất động sản là giao dịch có giá trị lớn nên cần phải thực hiện đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật. Hiện nay, việc chuyển nhượng không chỉ bao gồm chuyển nhượng toàn bộ thửa đất mà còn chuyển nhượng một phần thửa đất, dù chuyển nhượng theo hình thức nào thì người có quyền sử dụng đất cũng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ và tuân thủ các điều kiện nhất định.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ thửa đất:

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có giấy chứng nhận;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Các hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành các giao dịch chuyển nhượng:

Bên bán cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Trường hợp đối với tài sản được chuyển nhượng: Phải có hợp đồng chuyển nhượng).

+ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản chính và bản sao).

+ Hộ khẩu (Bản chính và bản sao).

+ Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu chưa kết hôn).

Bên mua cần chuẩn bị các hồ sơ sau: 

+ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản chính và bản sao).

+ Hộ khẩu (Bản chính và bản sao).

+ Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn) hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu chưa kết hôn).

 

người có quyền sử dụng đất cũng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ và tuân thủ các điều kiện nhất định.

Người có quyền sử dụng đất cũng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ và tuân thủ các điều kiện nhất định.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Bước 1: Tiến hành đặt cọc (đối với bước này không bắt buộc, các bên có thể đặt cọc hoặc không đặt cọc).

Bước 2: Ký hợp đồng chuyển nhượng và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất.

Bước 4: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý đất đai sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ sử dụng đất đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế.

Bước 6: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để chuyển nhượng một phần thửa đất chúng ta phải thực hiện một số thủ tục cần thiết trước khi chuyển nhượng

Để chuyển nhượng một phần thửa đất chúng ta phải thực hiện một số thủ tục cần thiết trước khi chuyển nhượng

Trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất:

Để chuyển nhượng một phần thửa đất chúng ta phải thực hiện một số thủ tục cần thiết trước khi chuyển nhượng, được cụ thể qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Thực hiện tách thửa trước khi chuyển nhượng:

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP trường hợp thực hiện chuyển nhượng một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với diện tích cần chuyển nhượng trước khi chuyển nhượng cho người khác.

Hồ sơ tách thửa cần chuẩn bị bao gồm:

+ Đơn đề nghị tách thửa.

+ Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Thủ tục tách thửa được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý yêu cầu tách thửa:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

+ Đo đạc địa chính để tách thửa

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

– Giai đoạn 2: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi tách thửa

Đối với thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi tách được thực hiện tương tự với thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn phần đã trình bày ở trên.

Như vậy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là những giao dịch có giá trị lớn sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro nếu chúng ta không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, dù chuyển nhượng toàn bộ thửa đất hay chuyển nhượng một phần thửa đất thì chúng ta cũng cần tuân đủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo luật định.

Để hiểu rõ hơn về quyền sử dụng đất hay gặp vướng mắc trong quá trình chuyển nhượng hãy liên hệ Vạn Phú Land để nhận được sự tư vấn kịp thời.

Vạn Phú Land luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp bạn thực hiện thành công các giao dịch!

Liên hệ